Werkwijze

In het eerste gesprek worden de problemen en uw voorgeschiedenis in kaart gebracht. Tevens kan met behulp van vragenlijsten of andere vormen van psychodiagnostiek gekeken, worden naar de ernst van de klachten. Op deze manier kan gezocht worden naar oplossingen die toegesneden zijn op uw situatie. Ook kunnen deze gegevens bij afsluiting helpen om inzicht te verkrijgen in het effect van de behandeling.

Behandelingen zijn overwegend klachtgericht en zijn bedoeld om zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder te kunnen.

Ik  maak gebruik van de volgende technieken en therapievormen:

  • Cognitieve gedragstherapie/RET
  • Relatietherapie
  • Inzichtgevende therapie
  • EMDR
  • Directieve therapie
  • Technieken uit de hypno-therapie
  • ACT