Wachttijd

De wachttijd was afgelopen maart gemiddeld 2 weken. Tijdens afwezigheid vanwege vakantie wordt contact opgenomen door het secretariaat om de dan gangbare wachttijd door te geven.