Tarieven

Volwassenen
Wanneer bij u sprake is van psychische stoornissen heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2016 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. 

Als uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekering gaat de rekening naar de zorgverzekeraar (klik hier om te zien met welke verzekeraars uw therapeut een contract heeft). Als uw behandelaar geen contract heeft gaat de rekening naar uzelf, en moet u die indienen bij uw verzekeraar. Er gelden dan andere tarieven, en u moet meestal een gedeelte zelf betalen (+/- 30% ). Voor verzekeraars waarmee de therapeut geen contract heeft afgesloten hanteren de therapeuten van PVG psychologen 90% van de door NZA vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ en de SGGZ. Dit zijn de NZA tarieven voor de GB-GGZ in 2016. En dit zijn de tarieven voor de SGGZ.

Het kan voorkomen dat de behandeling meer tijd kost dan aanvankelijk werd gedacht. In dat geval kan de psycholoog opschalen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Niet van alle stoornissen wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Ook EMDR wordt alleen nog maar vergoed als er sprake is van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! 

Voor een behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig. U heeft geen verwijzing nodig als u de behandeling zelf gaat betalen.

Basis GGZ
In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: basis- ggz kor, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw therapeut stelt.

Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar sinds 2016 een onvolledig behandeltraject  in rekening brengen. Dit zijn de tarieven voor een onvolledig behandeltraject.

In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Productgroep), deze wordt achteraf gefactureerd. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten.  Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Klik hier om de maximum tarieven in de BGGZ voor 2016  in te zien.

Gespecialiseerde GGZ
In de SGGZ is er geen limiet aan de tijdsduur, maar deze is bedoeld voor zwaardere problematiek. In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie, of DBC in de Specialistische GGZ), deze wordt achteraf gefactureerd. Voor een DBC wordt de tijd geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Standaardprijslijst 2016
Voor verzekerde zorg gelden de door de verzekering gecontracteerde tarieven. De rekening wordt na afloop van de behandeling in zijn geheel naar de verzekering gestuurd (let op dat deze wel valt onder het wettelijke eigen risico). Bij zorg wordt in behandeltrajecten gerekend die worden gedeclareerd bij de verzekeraar. Ook contact via de e-mail, telefonisch overleg, tijd met derden en rapportage worden meegerekend in de totale behandeltijd. Het maximumtarief OVP (OVP –onverzekerd product) vastgesteld door de NZA, is voor 2016 € 95,85 per sessie. 

Wij hanteren de volgende tarieven in de BGGZ

 • Intake (45 minuten): € 84
 • Individueel consult (45 minuten): € 84
 • Dubbel individueel consult (90 minuten): € 168
 • Individueel kort consult (25 minuten): € 42
 • Groepsbijeenkomst 4 t/m 8 personen (twee uur): € 42
 • Groepsbijeenkomst 4 t/m 8 personen (een uur): € 21
 • Telefonisch consult: € 21
 • E-mailconsult: € 21 

Wij hanteren de volgende tarieven in de SGGZ

 • Intake (45 minuten): € 94
 • Individueel consult (45 minuten): € 94

Let op voor de systeem- of relatiegesprekken gelden andere tarieven. Soms kan een deel van de behandeling vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

 • Intake: 90 euro
 • Behandeling per uur: 50 euro

No - show
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Het tarief voor no show is €40 per gemiste afspraak.