Klachtenregeling

Beroepscode en klachten
Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten. Dan zoeken we samen een oplossing. Bovendien heeft u als cliënt het recht een klacht in te dienen.

Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen, mailen of een brief schrijven naar de psycholoog. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij een klachtenfunctionaris. U kunt dat doen bij een beroepsvereniging waar de psycholoog lid van is, zoals bij het NIP, de LVVP of de NVvP. U kunt dat ook doen bij de burgerlijke rechter, het Regionaal Tuchtcollege (RTC) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

klacht