Hulpvragen

Uitgangspunten van hulpverlening
Het uitgangspunt van de praktijk is hulpverlening met aandacht en zorgvuldigheid. Vertrouwen is van essentieel belang in het hulpverleningscontact. De psycholoog heeft beroepsgeheim. Dit houdt in dat alles wat er in de gesprekken wordt besproken, vertrouwelijk blijft. Als het nodig is om met derden te overleggen, dan bespreek ik dat met u. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal ik geen gegevens aan derden verstrekken.

Aangezien ieder mens uniek is, zal iedere behandeling er doorgaans anders uitzien. Ook al hebben mensen dezelfde soort klachten, ieder beleeft zijn of haar klachten weer anders. Ieders achtergrond, geschiedenis, persoonlijkheid en levensovertuiging hebben invloed op de manier hoe de problemen worden ervaren, en hoe iemand deze wil oplossen.

Daarnaast verschillen mensen ook in de persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om met problemen om te gaan. Uitgaande van de eigen ervaring en kwaliteiten is iedere behandeling maatwerk en zal deze mogelijk toegesneden worden op uw persoonlijke situatie.

Samenwerking in de behandeling is essentieel. U bent deskundig over u eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Het stellen van de juiste vragen om uw deskundigheid en kwaliteiten aan te boren is  een belangrijke kwaliteit van de behandelaar.

De eerstelijns-psycholoog biedt (kortdurende) hulp bij lichte tot matig ernstige psychische problemen. Denk hierbij aan:

 • Depressie (stemmingsproblemen)
 • Angst en paniek klachten
 • Pieker klachten
 • Verlegenheid en assertiviteit problemen
 • Levensfase problematiek
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Arbeidsgerelateerde problemen (Burn-out)
 • Problemen na ingrijpende gebeurtenissen (psycho-trauma)

Hypnotherapie

 • Zingevingsproblematiek in de derde levensfase
 • Relatieproblemen
 • Omgaan met pijn, chronisch lichamelijke klachten en beperkingen